"

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ (RPF) ನೇಮಕಾತಿ 2024-ಒಟ್ಟು 2250 ಹುದ್ದೆಗಳು | RPF Recruitment 2024 for Constable and Sub-Inspector Positions

RPF recruitment 2024

Last updated: 07-01-2024 RPF Recruitment 2024: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ (RPF)ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ Constable ಹಾಗೂ Sub-Inspector ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು …

Read more

ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ -2023 | Southern Railway Recruitment-2023

southern railways recruitment 2023

Last updated: 09-08-2023 Southern Railway Recruitment 2023: ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಕೋಶ, ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ (Railway Recruitment Cell, Southern Railway) ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ …

Read more