"

ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಒಟ್ಟು-272 ಹುದ್ದೆಗಳು | SSB constable recruitment 2023 Apply online @applyssb.com

ssb constable recruitment 2023

Last updated: 01-11-2023 SSB constable recruitment 2023: ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ (SSB)ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟ ದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ …

Read more